Korzystając ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. Ukryj komunikat.

Portfolio

System ERP dla dużej firmy z branży transportowej

Kompleksowy system informatyczny wspomagający zarządzanie dużą firmą ściśle dopasowany do potrzeb klienta. Struktura aplikacji oraz integracja z istniejącą w firmie bazą danych Oracle zapewnia swobodny dwustronny przepływ informacji pomiędzy bazą danych a aplikacjami.

Rozbudowany system kontroli i uprawnień zapewnia bezpieczeństwo danych zarówno a aplikacji jak i w bazie danych. System wspomaga proces raportowania wyników finansowych dla Zarządu, rozliczanie czasu pracy, wyliczanie premii, itp.

Funkcje systemu:

 • Rozliczanie czasu pracy, zwolnień, urlopów
 • Wyliczanie premii pracowników i managerów
 • Obliczanie i kontrolowanie wyników finansowych poszczególnych działów
 • Raportowanie wyników finansowych dla Zarządu

System do zarządzania rozliczeniami z podwykonawcami

Zaawansowany system informatyczny do obsługi kilkuset podwykonawczych firm spedycyjnych. Narzędzie pełni zarówno funkcję informacyjną jak również pozwala na zarządzanie zleceniami, rozliczanie kart paliwowych oraz w pełni zautomatyzowane fakturowanie wybranych zleceń.

Za pomocą tej aplikacji można również rozliczać rabaty, śledzić historię zamówień, płatności, kompensat, bieżącego salda przewoźnika.

Funkcje systemu:

 • Przepływ informacji pomiędzy firmą a podwykonawcami
 • Zarządzanie umowami, zleceniami
 • Automatyczne rozliczanie kart paliwowych, płatności i należności
 • Zautomatyzowane fakturowanie zleceń

Obsługa systemu kart flotowych dla podwykonawców

System stworzony dla firmy transportowej pomaga zarządzać kartami flotowymi używanymi przez podwykonawców. Narzędzie zapewnia codzienną wymianę informacji z systemem informatycznym koncernu paliwowego.

Aplikacja umożliwia także automatyczną kontrolę zadłużenia na kartach paliwowych. Jako informacja zwrotna generowana jest lista kart flotowych do zablokowania.

Funkcje systemu:

 • Codzienna automatyczna wymiana danych z systemem informatycznym koncernu paliwowego o przeprowadzonych transakcjach, umowach, wydanych kartach
 • Kontrola zadłużenia i sald na karcie paliwowej – możliwość automatycznego blokowania kart

System komunikacji SMS z kierowcami

Zaawansowany i wygodny system wspomagający zarządzanie flotą oraz zleceniami w firmie transportowej. Narzędzie usprawnia komunikację z kierowcami w zakresie obsługi zleceń.

Kierowca informowany jest o zleceniach za pomocą wiadomości SMS generowanych automatycznie z aplikacji i może odpowiadać używając specjalnych kodów.

System automatycznie rozpoznaje odpowiedzi uwzględniając dodatkowo różne możliwe pomyłki we wpisywaniu oraz przekazuje odczytane informacje z powrotem do bazy danych. Szybkość i prostota tego rozwiązania ma szczególne znaczenie przy transportach zagranicznych.

Funkcje systemu:

 • System połączony z bazą Oracle ze zleceniami
 • Obsługa dwustronnej komunikacji SMS z kierowcami
 • Prosta obsługa zleceń za pomocą wiadomości SMS

System śledzenia ładunków Track&Trace

System przeznaczony dla klientów firmy transportowej. Prezentuje statusy przesyłek na podstawie informacji znajdujących się w wewnętrznej bazie danych.

Narzędzie usprawnia proces obsługi klienta oraz przyspiesza komunikację z klientem. Każda informacja o zmianie statusu przesyłki wprowadzona do bazy danych jest automatycznie widoczna dla klienta. Narzędzie umożliwia również składanie nowych zleceń transportowych.

Funkcje systemu:

 • Automatyczna prezentacja danych o przesyłce dla klienta
 • System połączony z bazą Oracle
 • Możliwość zlecania nowych przewozów

System zarządzania czarterami jachtów

Dedykowany system do zarządzania firmą czarterową. Wszystkie procesy w firmie zostały zautomatyzowane, co pozwoliło zaoszczędzić czas potrzebny na zarządzanie firmą, administrację i obsługę klienta.

Narzędzie umożliwia zautomatyzowany obieg dokumentów i wystawianie faktur, śledzenie terminów płatności, automatyczne powiadomienia do klienta. Zarówno umowy z klientami jak i armatorami są tworzone automatycznie z poziomu aplikacji WWW.

Wszystkie dane są dostępne online z dowolnego urządzenia co w przypadku firmy czarterowej ma szczególne znaczenie.

Funkcje systemu:

 • Zarządzanie firmą czarterową online
 • Zautomatyzowana obsługa i komunikacja z klientem
 • Aplikacja WWW do obsługi umów, zamówień, wystawiania faktur dla klientów oraz armatorów
 • Śledzenie terminów płatności
 • Automatyczne generowane powiadomienia

Kompleksowy system dla serwisu Motoprezent

Rozbudowany system stworzony na zlecenie firmy sprzedającej prezenty motoryzacyjne. Zarządzanie firmą oraz obsługa klienta zostały zautomatyzowane.

Wszystkie procesy w firmie zostały usprawnione, żeby zminimalizować nakład pracy niezbędny do obsługi bieżącej działalności. Sklep internetowy oraz dostęp do kalendarza rezerwacji online usprawnia obsługę klienta.

Funkcje systemu:

 • Strona informacyjna WWW dla klientów
 • Sklep internetowy do sprzedaży automatycznie generowanych voucherów upominkowych
 • Zarządzanie kalendarzem rezerwacji w firmie
 • Internetowa rezerwacja terminów jazdy na torze dla klientów

Kompleksowy system dla serwisu Supercar Club

Zaawansowany system stworzony na zlecenie klubu supersamochodów. Wszystkie procesy związane z obsługą członków klubu zostały zautomatyzowane co ułatwiło efektywne zarządzanie. Niezbędne dokumenty związane z wydaniem i zwrotem pojazdu są generowane automatycznie na podstawie informacji dostępnych w bazie danych.

Narzędzie umożliwia również pełną kontrolę nad flotą samochodów i przechowuje informacje o wszystkich terminach przeglądów i napraw jak również uwzględnia je w procesie rezerwacji samochodów.

Funkcje systemu:

 • Strona informacyjna WWW dla członków klubu
 • Zarządzanie zapisami oraz opłatami członkowskimi
 • Zarządzanie systemem rezerwacyjnym pojazdów
 • Zarządzanie flotą pojazdów łącznie z przypominaniem o przeglądach, naprawach itp.
 • Elektroniczny obieg dokumentów związanych z wypożyczaniem pojazdów (umowy, automatycznie generowane protokoły zdawczo-odbiorcze, obsługa szkód)

System monitorowania GPS dla firmy transportowej

System monitorowania GPS ułatwiający zarządzanie flotą i obsługę przewozów w firmie transportowej. Narzędzie zoptymalizowało koordynowanie zleceń przez spedytorów. Dane dotyczące aktualnej pozycji oraz dane telemetryczne pojazdu są przesyłane do centrum monitoringu. Na podstawie przesyłanych danych system umożliwia śledzenie pojazdu w czasie rzeczywistym.

System jest ściśle powiązany z systemem transportowym klienta, dzięki czemu może automatycznie informować automatycznie o statusach załadunku i rozładunku oraz ostrzegać o ryzyku opóźnienia dostawy. Klient może także na bieżąco monitorować temperaturę w każdym pojeździe chłodni oraz generować raporty dotyczące danej dostawy.

Na potrzeby projektu zostało również zaprojektowane i wyprodukowane urządzenie lokalizacyjne.

Funkcje systemu:

 • Optymalne zarządzanie flotą w firmie transportowej
 • Śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym i prezentacja pozycji na mapie
 • Koordynowanie zleceń na podstawie danych GPS
 • Wymiana danych z systemem transportowym klienta
 • Automatyczne powiadomienia o załadunku/rozładunku i ostrzeżenia o opóźnieniach
 • Odczytywanie danych telemetrycznych z magistrali CAN pojazdu
 • Odczytywanie danych z czujników zewnętrznych: praca agregatów prądotwórczych, temperatura w komorach chłodniczych
 • Możliwość zdefiniowania geostref i automatyczne powiadomienia o wjeździe lub wyjeździe ze strefy
 • Generowanie alarmów o sytuacjach niebezpiecznych, np. zatrzymaniu na nieautoryzowanym parkingu, otwarciu drzwi chłodni
 • Generowanie raportów z przewozów w tym wydruki mogące zastąpić wydruki z termografu
 • Dedykowane urządzenie lokalizacyjne Tracker GPS

Program i urządzenie do diagnostyki samochodowej

Nasza firma zaprojektowała i wyprodukowała uniwersalne urządzenie do diagnostyki samochodowej oraz pakiet programów ST-DIAG przeznaczony dla małych i średnich warsztatów. Ten zestaw pozwala zmienić każdy dowolny komputer w profesjonalne narzędzie diagnostyczne i odczytać informacje diagnostyczne w samochodach zgodnych ze standardem OBDII.

Urządzenie wraz z oprogramowaniem jest proste w obsłudze i intuicyjne. Umożliwia diagnostykę we wszystkich współczesnych samochodach bez konieczności zakupu drogich urządzeń i odbywania specjalistycznych szkoleń.

Funkcje systemu:

 • Diagnostyka samochodowa według norm OBDII/EOBD/JOBD
 • Odczyt i kasowanie kodów błędów silnika oraz kontrolki "check engine"
 • Odczyt zamrożonych ramek
 • Wyświetlanie informacji z czujników
 • Zapisywanie odczytanych danych do pliku
 • Testowanie sondy lambda
 • Wizualizacja zapisanych parametrów na wykresach
 • Pomiar osiągów pojazdu w trakcie jazdy
 • Drukowanie raportów z przebiegu sesji diagnostycznej

System szkoleniowy e-learning

Zaawansowany system e-learningowy pozwala w łatwy sposób dostosować tematykę i treść szkoleń do specyfiki branży oraz prowadzonej działalności. Narzędzie wspomaga proces szkolenia pracowników, oszczędza czas i eliminuje koszty związane z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny.

Platforma jest ściśle zintegrowana z wewnętrzną bazą danych i systemem kadrowym. System kontroluje czy obowiązkowe szkolenia i egzaminy są zdawane w wyznaczonych terminach. W przypadku szkoleń cyklicznych (np. obowiązkowe szkolenia BHP) generowane są ostrzeżenia o upływających terminach ważności szkoleń. Dla wybranych szkoleń system automatycznie wystawia i wysyła certyfikaty.

Narzędzie pozwala przełożonym oceniać pracowników, śledzić ich postępy w nauce, tworzyć rankingi na podstawie uzyskanych wyników.

Funkcje systemu:

 • Zarządzanie szkoleniami pracowników
 • Nadzór nad terminami szkoleń
 • Automatycznie generowane rankingi i raporty
 • Automatycznie wystawiane certyfikaty dla niektórych szkoleń
 • Integracja z systemem kadrowym oraz intranetem

System nawigacyjny dla pojazdów marki Subaru

Opracowaliśmy moduł nawigacyjny oraz multimedialne centrum rozrywki dla samochodów Subaru zastępujące fabryczny moduł nawigacyjny. Dzięki naszemu rozwiązaniu użytkownik nie musi używać fabrycznej nawigacji i może wybrać dowolne oprogramowanie nawigacyjne dostępne na rynku.

W odróżnieniu od fabrycznej nawigacji urządzenie posiada liczne funkcje multimedialne oraz pozwala na podłączenie kamer cofania.

Funkcje systemu:

 • Zastępuje fabryczny moduł nawigacyjny
 • Obsługuje ekran dotykowy zainstalowany w samochodzie
 • System operacyjny Windows CE 5.0 pozwala na użycie dowolnego oprogramowania nawigacyjnego
 • Możliwość oglądania filmów, zdjęć, słuchania muzyki, mobilne biuro
 • Możliwość podłączenia kamery cofania oraz odtwarzacza DVD
Copyright © S-TECH 2024